Irick Family

Irick Family

Whitney

Whitney

Rebecca

Rebecca

Williams Wedding(2)

Williams Wedding(2)

Williams Wedding

Williams Wedding

Dukes Graduation

Dukes Graduation

Proposal

Proposal

Graduation

Graduation

Carson Bday

Carson Bday

Dukes Valentines

Dukes Valentines

Maynard Senior Pics

Maynard Senior Pics

Golden Trowel Award

Golden Trowel Award

McKinnie Senior

McKinnie Senior

Ferrell Wedding

Ferrell Wedding

Gardner Wedding

Gardner Wedding

Rae's B-day

Rae's B-day

Rae's 1 Year

Rae's 1 Year

Henry 1 year old!

Henry 1 year old!

Henry 1st Bday Party

Henry 1st Bday Party

Lynn Family

Lynn Family

Gaylord Christmas 2016

Gaylord Christmas 2016

Rosas Wedding

Rosas Wedding

Pyles Family

Pyles Family

Chabert

Chabert

Reagan 2nd Birthday

Reagan 2nd Birthday

Smith Wedding

Smith Wedding

Lopez

Lopez

McConnell

McConnell

Weber

Weber

Looney Wedding

Looney Wedding

Trevor

Trevor

Ricketts

Ricketts

Dinger

Dinger

Proposal

Proposal